MENU

Setiap pelanggan yang hadir berurusan di  Menara Aqabah, pejabat Majlis Perbandaran Pasir Gudang perlulah membawa kad pengenalan masing-masing bagi tujuan pendaftaram pelawat di kaunter pengawal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROCHURE SISTEM PENDAFTARAN PELAWAT (E-VSIT) MPPG