Padang Bola Sepak Padang Bola Sepak

  Sewaan Padang Bola Sepak
 
Bil  Nama Peralatan  Sewaan (RM)  Perkara  Keterangan 
 i. a. Stadium (Siang) 600.00 satu perlawanan sekali guna
  b. Stadium (Malam) 1,200.00 satu perlawanan sekali guna
 ii. Padang Mawar 1 80.00 satu perlawanan RM 250.00/hari
  Padang Mawar 2 80.00 satu perlawanan RM 250.00/hari
  Padang Mawar 3 80.00 satu perlawanan RM 250.00/hari
  Padang Mawar 4 80.00 satu perlawanan RM 250.00/hari
 iii. Padang MPPG 1 (Jalan Senai) 80.00 satu perlawanan RM 250.00/hari
3843 Paparan