MENU
  Urus Setia Pusat Setempat
  Fungsi Urus Setia adalah seperti berikut :
   
 1. Menerima dan menyemak permohonan pembangunan tanah, kebenaran merancang dan pelan bangunan dengan merujuk senarai semak permohonan;
 2. Meneliti permohonan yang diterima memenuhi kehendak asas atau syarat-syarat yang ditetapkan;
 3. Membuat edaran permohonan cadangan pemajuan kepada jabatan-jabatan yang berkenaan untuk memproses dan jabatan / agensi teknikal yang berkenaan untuk ulasan dan pandangan;
 4. Memantau permohonan-permohonan yang telah diedar kepada jabatan / agensi teknikal ;
 5. Mendapatkan maklum balas lanjut daripada agensi teknikal sekiranya terdapat apa-apa isu dan masalah;
 6. Menyelaras dan mengedarkan kertas kerja cadangan pemajuan berserta pelan pra-perhitungan untuk mendapat kelulusan Jawatankuasa Pusat Setempat;
 7. Bertindak sebagai urus setia mesyuarat yang menetapkan tarikh, memastikan mesyuarat diadakan dua (2) kali sebulan dan menyediakan minit mesyuarat serta maklum balas untuk edaran ;
 8. Mengumpul kertas perakuan untuk diangkat ke mesyuarat Majlis Penuh Pihak Berkuasa Tempatan; dan
 9. Mengedarkan keputusan rasmi kepada pemohon.
  Urus Setia Pusat Setempat akan menerima, menyemak dan menyelaras permohonan berdasarkan kepada senarai semak seperti berikut :
   
 1. Senarai semak Permohonan Pembangunan Tanah (Pecah tanah, ubahsyarat dan Cantuman tanah).
 2. Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang; dan
 3. Senarai Semak Pelan Bangunan.
 4. Senarai Semak Pelan Kejuruteraan.
 5. Senarai Semak Pelan Landskap
  Ringkasan Prosedur