MENU
UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNA PAKAI  
 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1988
 2. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
  - Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Pindaan) (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2004
 3. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1990
 4. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1993
 5. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1993
 6. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2001
 7. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2003
 8. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2003
 9. Undang-Undang Kecil Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2006
 10. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 11. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 12. Undang-Undang Kecil Pasar Awam/Persendirian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
 13. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
  - Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) (Pindaan) 1990
 14. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 15. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) (Akta 171) 2010
 16. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1990
 17. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 18. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 19. Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 [Akta 133] 2010.