MENU

 

MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG

JANUARI 2010 HINGGA DISEMBER 2010

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN & PELESENAN

 

Bahagian Alam Sekitar & Keselamatan Industri

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan 100% sisa bukan berjadual sahaja dibenarkan dilupuskan ke tapak pelupusan sampah. 100%

Pemeriksaan 2  kali sehari (pagi & petang)

Memastikan purata debu terampai di bawah 10  mikron di Pasir Gudang sentiasa rendah daripada 50 mikrogram semeter padu setahun.

100%

Purata debu terampai 26.77

Memastikan pemeriksaan ke atas kilang-kilang berisiko tinggi dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. 100%

43 buah kilang yang dijadualkan telah dilawati .

 

Bahagian Kebersihan

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja mengikut prosedur yang berkaitan. 100%

Kontraktor yang gagal mencapai tahap yang ditetapkan telah diberi surat peringatan.

Memastikan pungutan sisa pepejal dilakukan 2 hari sekali bagi kawasan perumahan dan setiap hari bagi kawasan perkedaian.

100%

 

Bahagian Kesihatan

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan 87% premis termasuk rumah kediaman, premis perniagaan, bangunan awam dan tanah lapang diperiksa bagi tujuan aedes survey. 100%

Daripada 7,402 premis yang telah dijadualkan, sebanyak 7,602 telah berjaya diperiksa.

Memastikan program gerak mesra diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun.

100%

Sebanyak 25 kali program gerak mesra telah dijalankan.

 

@page_break@

Arkib Pencapaian 2010
 

Bahagian Pelesenan

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan permohonan lesen yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja mengikut prosedur yang berkaitan. 100%

Sebanyak 231 permohonan telah diterima dan diproses dalam tempoh 1 hari.

 
JABATAN LANDSKAP
 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan prestasi kerja kontraktor mencapai purata tidak kurang dari 90 %. 85.43%

Tiada penyiraman dan pembajaan.

 
JABATAN KEWANGAN
 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Penyata Kewangan Tahunan siap diaudit selewat-lewatnya pada bulan Mei tahun berikutnya. 100%

Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009 siap diaudit dan sijil audit telah dikeluarkan pada 18 Mac 2010.

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun diadakan sekurang-kurangnya 4 kali dalam tempoh setahun.

100%

Mesyuarat telah diadakan sebanyak 3 kali pada tahun 2010 iaitu 09/02/10, 18/05/10 & 30/07/10.

 

@page_break@

  Arkib Pencapaian 2010
 
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
 

Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 100%

Mesyuarat telah diadakan sebanyak 4 kali setahun.

Memastikan setiap anggota pekerja diberi latihan sekurang-kurangnya 5 hari setahun.

100%

Seramai 302 orang anggota telah mencapai 5 hari kursus.

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan gangguan sistem ICT diambil tindakan dalam tempoh 24 jam. 100%

Tiada gangguan sistem yang serius berlaku. Gangguan sistem yang kecil dpat diatasi kurang daripada 24 jam.

Memastikan komputer dan perkakasan rosak dibaiki dalam tempoh yang ditetapkan 1-7 hari pembaikan sendiri dan 2-4 minggu pembaikan oleh pembekal.

94.44%

Jumlah kes kerosakan adalah sebanyak 36 kes. Terdapat 1 kes pembaikan sendiri melebihi 7 hari kerana kerja-kerja pengagihan komputer baru yang perlu disiapkan terlebih dahulu. 1 kes pembaikan kerosakan komputer oleh pihak pembekal melebihi 4 minggu kerana peralatan perlu dibeli dari luar Johor.

Melaksanakan penyelenggaraan komputer dan perkakasan komputer MPPG 3 kali setahun. 100%

Penyelenggaraan komputer dan perkakasan komputer kali pertama telah dibuat pada bulan Mac 2010. Penyelenggaraan kedua telah dibuat pada bulan Ogos 2010 manakalan penyelenggaraan ketiga telah dibuat pada Oktober dan Disember 2010.

 

Bahagian Penguatkuasaan

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Meningkatkan pengeluaran bilangan kompaun 25,000 setahun dan perlu merujuk kepada Bahagian Undang-undang untuk dibawa ke mahkamah selepas 2 kali notis/kompaun. 11.5%

Sebanyak 2867 kompaun (RM454,210.00) telah dikeluarkan. Belum ada tindakan undang-undang yang dikenakan

Memastikan operasi membenteras penjaja tidak berlesen dan kawalan pembinaan bangunan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu.

100%

Operasi telah dijalankan setiap minggu

Memastikan latihan kecemasan PAGEMA dijalankan sekali dalam setahun - Akan diadakan pada bulan November 2010.
Mengadakan mesyuarat PAGEMA 4 kali setahun. 25% Mesyuarat PAGEMA telah diadakan 1 Kali iaitu pada 13/04/2010.
 
JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan pungutan cukai harta berada pada kedudukan 3 teratas daripada semua PBT Negeri Johor. 87%

Kutipan bagi ½ tahun 1/2010. Untuk memastikan MPPG berada pada 3 teratas belum dapat data. (Rujuk surat SUKJ)

Memastikan tunggakan yang melebihi RM1,000 (kategori perumahan) dan RM5,000 (kategori kilang) diambil tindakan waran tahanan.

100%

Operasi waran tahanan bagi tahun 2010 telah dijalankan pada bulan Mei dan Jun 2010.

Memastikan bil tuntutan cukai harta dikeluarkan akhir penggal iaitu sebelum 1 Januari dan sebelum 1 Julai setiap tahun. 100% ½ tahun 1/2010 dicetak pada 20/12/2009 dan ½ tahun 2/2010 dicetak pada 20/06/2010.
Memastikan notis/bil denda lewat bayar cukai harta dikeluarkan seminggu selepas tamat tempoh 100%

Notis denda bagi ½ tahun 1/2010 telah dikeluarkan pada 7/03/2010.

 

Bahagian Pengurusan Harta

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Meningkatkan pendapatan dari aset komersial sebanyak 10%. 15%

4,970,138.00 daripada 33,758,450.00

Memastikan 85% rumah pangsa dipenuhisikan.

63%

Objektif minta dikaji semula dengan mengambil kira keadaan semasa.

Memastikan kadar kutipan sewa semasa tidak kurang daripada 70 %. 80% Objektif dipertingkatkan ke 80%
 

@page_break@

  Arkib Pencapaian 2010
 
JABATAN PERANCANG BANDAR
 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan kelulusan pelan pembangunan hendaklah dilaksanakan mengikut standard yang dikeluarkan oleh OSC. 100%

Sebanyak 69 permohonan telah diluluskan oleh Jawatankuasa OSC kurang daripaa 4 bulan

Memastikan semakan pelan yang dihantar oleh OSC diberikan ulasan dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima.

100%

Sebanyak 44 permohonan telah diambil tindakan bagi menyediakan laporan teknikal dalam tempoh masa 14 hari.

Mengadakan mesyuarat OSC 2 kali sebulan. 92% 11 kali mesyuarat bagi tempoh 6 bulan (jul-dis 2010)
 
JABATAN KEJURUTERAAN
 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan aduan diambil tindakan dalam tempoh 3 hari. 47%

63 daripada 134 kes diambil tindakan dalam tempoh 3 hari.

Memastikan kerja-kerja pemborong diselia setiap hari dan direkod dalam buku catatan harian.

100%

Tindakan telah diambil menepati sasaran.

Memastikan tuntutan yang lengkap oleh kontraktor diproses dalam tempoh 7 hari bekerja untuk dihantar ke Jabatan Kewangan. 49%

80 daripada 163 tuntutan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja.

Memastikan kontraktor yang dilantik mencapai sekurang-kurangnya 90% penilaian prestasi. 100%  
 
JABATAN BANGUNAN
 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan lawatan kawalan pembinaan pembangunan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. 54.2%

Lawatan telah diadakan 1 kali seminggu.

Mengambil tindakan aduan kerosakan premis sewaan yang dierima dalam tempoh 24 jam hari bekerja.

100%

Tindakan mengenalpasti masalah dibuat segera sebaik sahaja aduan diterima.

 

@page_break@

  Arkib Pencapaian 2010
 
JABATAN KEMASYARAKATAN
 

Bahagian Pembangunan Komuniti

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan borang permohonan program pembasmian kemiskinan Bandar diproses dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. -

Mulai Januari 2010, tiada borang permohonan PPKB diedar dan diproses. Permohonan adalah melalui Sistem e-kasih dan diproses oleh ICU, Jabatan Pembangunan Negeri Johor.

Memastikan program ‘Homestay’ mengadakan sekurang-kurangnya 2 aktiviti setahun.

-

Belum dapat dilaksanakan kerana festival layang-layang 2010 hanya 2 hari, tidak berkesempatan untuk aktiviti ‘homevisit’.

 

Bahagian Perpustakaan Awam

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Mengadakan sekurang-kurangnya 10 aktiviti perpustakaan dalam setahun. 100%

12 aktiviti telah dijalankan dan 8 lawatan telah diterima di PAPG.

 

Bahagian Pembangunan Sosial (Unit Sukan)

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Menganjurkan 3 kejohanan terbuka dan sekurang-kurangnya 4 kejohanan tertutup sepanjang tahun. 100%

7 kejohanan terbuka dan 4 kejohanan tertutup telah dilaksanakan.

 

Bahagian Pembangunan Sosial (Unit Muzium & Seramik)

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan pengunjung berkumpulan tidak kurang daripada 10 orang mendapat pendedahan mengenai pembuatan layang-layang. 100%

Seramai 1589 orang pungunjung telah terlibat dengan aktiviti membuat layang-layang iaitu dengan purata 30 orang sebulan.

Memastikan semua tempahan boleh diambil dalam tempoh yang dijanjikan. 100% Sebanyak 3,763 tempahan (RM40,805.00)
 

@page_break@

  Arkib Pencapaian 2010
 

BAHAGIAN KORPORAT & PERHUBUNGAN AWAM

 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan buku mesyuarat penuh diedarkan kepada Ahli Jawatankuasa 3 hari sebelum mesyuarat. 93%

Baki 7 % tidak mencapai sasaran disebabkan selepas waktu pejabat.

Memastikan Buletin Pasir Gudang dikeluarkan 4 kali setahun. - Buletin PG masih dalam peringkat kerja-kerja penyuntingan ( editing)
Menerima, mendaftar dan memberi Surat Akuan Terima kepada pengadu dalam tempoh 3 hari bekerja. 93.85% Sebanyak 309 aduan diterima bagi tempoh Jul-Dis 2010. Sebanyak 290 aduan telah diberi surat akuan terima. 19 aduan yang tidak diberi jawapan disebabkan alamat tidak lengkap.
 

Bahagian Kualiti

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan audit dalaman diadakan 2 kali setahun 50%

IQA 1/2010 diadakan pada 5-16 Ogos 2010 manakala IQA 2/2010 dirancang pada Disember 2010.

Memastikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 100% MR 1/2010 pada 21 Jan 2010 dan MR 2/2010 pada 26 November 2010.
 
BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK
 

 Objektif

 Pencapaian

 Kenyataan (Jika Ada)

Memastikan Iklan Tawaran dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan selepas menerima permohonan 65.51%

Sebanyak 58 permohonan ( 57 sebutharga dalam 1 tender ) telah diterima bagi tempoh Jul-Dis 2010. hanya 35 daripada jumlah keseluruhan telah menepati sasaran.

Mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Lembaga Tender dalam tempoh 30 hari dari tarikh tutup. - Kelulusan bagi 1 tender yagn telah dikeluarkan tidak diperolehi kerana kekurangan ahli Jawatankuasa Lembaga Tender (Jabatan Pembangunan Negeri Johor) menyebabkan mesyuarat seringkali duitunda.
Surat setuju terima dikeluarkan dalam masa 3 hari daripada tarikh kelulusan tawaran / sebutharga. 100% Kesemua Surat Setuju Terima (7 tender dan 45 s/harga) telah dikeluarkan dalam masa 3 hari dari tarikh kelulusan tawaran s/harga.
Menyediakan dokumen kontrak dalam masa 30 hari dari tarikh penyerahan tapak untuk ditandatangani oleh pemborong. 100% Kesemua 7 dokumen kontrak telah ditandatangani dalam masa 30 hari.