MENU

JABATAN KEWANGAN

PIAGAM PELANGGAN
Memastikan perkhidmatan di kaunter bayaran mengambil masa tidak melebihi 1 minit bagi setiap satu bil

JABATAN BANGUNAN

PIAGAM PELANGGAN
1. Memberi ulasan teknikal permohonan pelan bangunan/pindaan berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1986 dalam tempoh 14 hari.
2. Mengambil tindakan aduan kerosakan premis-premis sewaan yang diterima dalam tempoh 48 jam hari bekerja.

BAHAGIAN KOPORAT & PERHUBUNGAN AWAM

PIAGAM PELANGGAN
1. Memastikan Buletin MPPG dikeluarkan 4 kali setahun
2. Menerima, mendaftar dan memberi surat akuan terima kepada pengadu dalam tempoh
3 hari bekerja

BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK

PIAGAM PELANGGAN
1. Notis pemberitahuan tawaran akan dipamerkan dalam tempoh 1 hari bekerja selepas peti tender dibuka
2. Notis pemberitahuan sebutharga akan dipamerkan dalam tempoh 1 hari bekerja selepas diputuskan Jawatankuasa Sebutharga/Tender