MENU

JABATAN KEMASYARAKATAN

BAHAGIAN

PIAGAM PELANGGAN 

PAPG Proses peminjaman akan disiapkan dalam masa kurang 1 minit
Pembangunan Komuniti Memproses permohonan bantuan PPKB yang lengkap diterima dalam tempoh 14 hari bekerja untuk dimajukan ke KPKT
Pembangunan Sosial Sukan Menganjurkan 3 kejohanan terbuka dan sekurang-kurangnya 4 kejohanan tertutup sepanjang tahun
Muzium & Seramik 1. Memastikan pengunjung berkumpulan tidak kurang daripada 10 orang mendapat pendedahan mengenai pembuatan layang
2. Memastikan semua tempatan disiapkan dalam tempoh yang dijanjikan